כתיבה תמ"א

משרדנו מוצא עצמו עוסק יותר ויותר בעניינים התכנוניים הקשורים בפרויקטים של תמ"א 38. אנו מוצאים את עצמנו נדרשים מדי יום לייעץ וליתן חוות דעת בנוגע ליישומה של תמ"א 38, ולהופיע בוועדות תכנון, בוועדות ערר ובבתי המשפט בנושאים הקשורים לתמ"א 38. מובן שעיסוק זה מחייב אותנו להתעדכן תדיר בהחלטות השונות הניתנות בנושא התמ"א (זאת כמובן נוסף לאותן החלטות שמשרדנו היה צד בהן) ולעקוב אחר ההתפתחות בדין, בפסיקה ובמדיניות ועדות התכנון השונות, בכל הקשור לתמ"א 38. 

התמ"א היא אמנם תכנית מתאר ארצית, אך דומה שבכל עיר מתפתחת תורה בפני עצמה המקבלת ביטוי בתפיסות העולם של קברניטי העיר, במסמכי מדיניות ובתכניות שהוועדה המקומית יוזמת כדי לתפור את חליפת התמ"א לפי תפיסת עולמה. מכאן, מי שעוסק בתמ"א חייב להכיר לא רק את הדין הכללי, אלא גם את הנוהג, את המדיניות ואת התכניות המתהוות בכל אחת מהערים שהוא מלווה פרויקטים של תמ"א 38. 

עד עתה ליווינו, ואנו ממשיכים ללוות, פרויקטים של תמ"א 38 בתל אביב, ברמת גן, בחולון, בגבעתיים, בהרצליה, בפתח תקווה, ברעננה ועוד. כאמור לעיל, כל עיר היא עולם ומלואו, גם בכל הקשור לתמ"א. 

עקב הצטברות הידע, הגענו לידי מסקנה כי מזכותנו ומחובתנו לשתף, עם המעוניין בכך, את הידע המצטבר ואת החידושים ואת ההתפתחויות המגיעים לידיעתנו בעניין תמ"א 38, בין בתיקים שאנו מעורבים בהם בין בתיקים אחרים. כך נולד המידעון "כתיבה תמ"א".