תחומי התמחות

המשרד מתמחה בדיני תכנון ובנייה ובמשפט מנהלי. במסגרת זו מתמחה המשרד בתחומים האלה:

ליווי הליכי תכנון

- תכניות בניין עיר (תב"ע)

- הליכי הקלה

- הליכי שימוש חורג

- הליכי תמ"א 38

- הליכי שימור

היטלי השבחה

תביעות ירידת ערך עקב הליכי תכנון

הפקעות (תביעות לתשלום פיצויי הפקעה)

שימור

משפט מנהלי